ขายส่ง วัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ เศียรท้าวเวสสุวรรณ เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง ราคาปลีก และราคาส่ง งานสวย ราคาไม่แพง

ขายส่ง วัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ

เศียรท้าวเวสสุวรรณ

เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง

ราคาปลีก และราคาส่ง

งานสวย ราคาไม่แพง

ประวัติ ท้าวเวสสุวรรณ มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง

บูชาแล้วจะบังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย

ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไป

            ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช สถิตอยู่

            บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มียักษ์เป็นบริวาร ผู้คุ้มครองและดูแลโลก

            มนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่

            ท้าวเวสสุวรรณ ประจำทิศเหนือ

            ท้าววิรุฬหก ประจำทิศใต้

            ท้าวธตรฐ หรือพระอินทร์ ประจำทิศตะวันออก

            ท้าววิรูปักษ์ ประจำทิศตะวันตก

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

            ชีวิตติดขัด การเงิน การงานโชคลาภไม่ดี สามารถไหว้เองได้ โดยทำ

            ดังนี้ จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก กลางแจ้งหันหน้าทาง

            ทิศเหนือ ถ้าไม่สะดวกทำในบ้านก็ได้ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ

            ตั้งนะโม 3 จบ บูชาพระรัตนตรัย แล้วสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

            อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

            สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

            สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

            อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ  มะระณัง สุขัง

            อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา

            ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

            ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

         สถานที่นิยมไปสักการะบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

            1.ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

            2.ท้าวเวสสุวรรณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) กรุงเทพฯ

            3.ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม กรุงเทพฯ

            4.ท้าวเวสสุวรรณ วัดพรหมรังษี แสมดำ กรุงเทพฯ

            5.ท้าวเวสสุวรรณ วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพฯ

            6.ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

            7.ท้าวเวสสุวรรณ วัดมิ่งเมือง จ.น่าน

            8.ท้าวเวสสุวรรณ วัดประทุม​บูชา จ.ปราจีนบุรี

            9.ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

            10.ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

            11.ท้าวเวสสุวรรณ วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา

            12.ท้าวเวสสุวรรณ วัดโพธิ์ใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา

            13.ท้าวเวสสุวรรณ วัดลาดบัวขาว จ.ราชบุรี

            14.ท้าวเวสสุวรรณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร

            15.ท้าวเวสสุวรรณ วัดเถรพลาย จ.สุพรรณบุรี

            16.ท้าวเวสสุวรรณ วัดนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม

            17.ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา

ขายส่ง วัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ

เศียรท้าวเวสสุวรรณ

เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง

ราคาปลีก และราคาส่ง

งานสวย ราคาไม่แพง

เศียรท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 2.5x5 cm

เนื้อทองเหลือง

เศียรท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 2.5x5 cm

เนื้อทองเหลือง

เศียรละ = 160 รวมส่ง/ปลายทาง+30

10 เศียร = 1,400 รวมส่ง/ปลายทาง+30

100 เศียร = 13,000 รวมส่ง/ปลายทาง

เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

เนื้อทองเหลือง

1 ช่อ ได้ประมาณ 20 เศียร

ช่อละ = 2,800 รวมส่ง/ปลายทาง+100

2 ช่อ = 5,000 รวมส่ง/ปลายทาง

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 1.1x3.1 cm

เนื้อทองเหลือง

1 แพค = 100 องค์

ราคา = 1,500 รวมส่ง/ปลายทาง+50

ยก 5แพค = 7,000 รวมส่ง/ปลายทาง

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ

เนื้อทองเหลือง

1 ช่อ ได้ประมาณ 190 องค์

ช่อละ = 2,800 รวมส่ง/ปลายทาง+100

2 ช่อ = 5,000 รวมส่ง/ปลายทาง

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 15x21 cm

1 แพค = 100 ผืน

ราคา = 850 รวมส่ง/ปลายทาง+50

ยก 5แพค = 3,800 รวมส่ง/ปลายทาง

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 15x21 cm

1 แพค = 100 ผืน

ราคา = 850 รวมส่ง/ปลายทาง+50

ยก 5แพค = 3,800 รวมส่ง/ปลายทาง

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 1x3 cm

เนื้อทองสัมฤทธิ์

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 1x3 cm

เนื้อทองสัมฤทธิ์

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 1x3 cm

เนื้อทองสัมฤทธิ์

1 แพค = 100 องค์

ราคา = 1,500 รวมส่ง/ปลายทาง+50

ยก 5แพค = 7,000 รวมส่ง/ปลายทาง

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง+กล่อง

1 ลัง = 100 องค์

ราคา = 990 รวมส่ง/ปลายทาง+60

ยก 5ลัง = 4,500 รวมส่ง/ปลายทาง

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง+กล่อง

1 ลัง = 100 องค์

ราคา = 990 รวมส่ง/ปลายทาง+60

ยก 5ลัง = 4,500 รวมส่ง/ปลายทาง

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง+กล่อง

1 ลัง = 100 องค์

ราคา = 990 รวมส่ง/ปลายทาง+60

ยก 5ลัง = 4,500 รวมส่ง/ปลายทาง

ท้าวเวสสุวรรณลงยา+กล่อง

1ลัง = 100 องค์

ราคา = 1,490 รวมส่ง/ปลายทาง+60

ยก 5ลัง = 7,000 รวมส่ง/ปลายทาง

ขายส่ง วัตถุมงคล ราคาถูก ไว้แจกในงานต่างๆ

งานทำบุญ งานกฐิน งานผ้าป่า งานเกษียณ

งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา งานบวช

งานแต่ง งานฌาปนกิจ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

งานอื่นๆ ฯลฯ

พระที่ระลึก พระของชำร่วย พระของขวัญ พระผง

ลูกค้าต้องการนอกเหนือจากนี้สั่งได้

ทางเรายินดีรับจัดหามาให้ได้

ราคาปลีก และราคาส่ง

งานสวย ราคาไม่แพง

สนใจคลิกลิงค์ที่นี่

ขายส่ง พระเนื้อดิน พระเนื้อผง

พระดินเผา พระผง

ราคาโรงงาน

ไว้แจกงานต่างๆ

งานทำบุญ งานกฐิน งานผ้าป่า งานเกษียณ

งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา งานบวช

งานแต่ง งานฌาปนกิจ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

งานอื่นๆ ฯลฯ

ขายส่ง พระบรรจุกรุ สั่งจำนวนมากๆ

พระเนื้อดิน 1 บาท

พระเนื้อผง 3 บาท

งานสวย ราคาไม่แพง

สนใจคลิกลิงค์ที่นี่

ขายส่ง กะลามหาอุตม์ กะลาสามตา

กะลามะพร้าวมหาอุตม์ กะลามะพร้าวสามตา

ขายปลีก ขายส่ง ราคาไม่แพง

สนใจคลิกลิงค์ที่นี่

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า

                065-045-3329

                blockpra

https://line.me/ti/p/fmgx1ZWPlx

                098-702-0178

                somdej20

https://line.me/ti/p/MaNyKC2j2A

ฝากแชร์ด้วยนะครับ

                                วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ,วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ ราคาถูก,วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ ราคาส่ง,วัตถุมงคล,วัตถุมงคล ราคาถูก ,วัตถุมงคล ราคาส่ง,
                                ท้าวเวสสุวรรณ,ท้าวเวสสุวรรณ ราคาถูก,ท้าวเวสสุวรรณ ราคาส่ง,เศียรท้าวเวสสุวรรณ,เศียรท้าวเวสสุวรรณ ราคาถูก,เศียรท้าวเวสสุวรรณ ราคาส่ง,
                                รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ,รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ราคาถูก,รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ราคาส่ง,เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ,
                                เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ ราคาถูก,เศียรท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ ราคาส่ง,รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ,รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ ราคาถูก,
                                รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ แบบช่อ ราคาส่ง,ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง,ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง ราคาถูก ,ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง ราคาส่ง,
                                ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ,ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ราคาถูก,ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ราคาส่ง,